Nhằm thực hiện tốt công tác phối kết hợp giữa nhà trường và cha mẹ trẻ trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong nhà trường năm học 2019-2020. Vừa qua ngày 26/09 trường mầm non Hoa Hồng đã tổ chức Đại hội phụ huynh học sinh năm học 2020- 2021

 

     Căn cứ vào Chương VII Điều 48 của Điều lệ trường mầm non Quy định về việc thành lập Ban Đại diện CMHS và Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Ban hành Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh.

        Để thực hiện tốt và đạt hiệu quả các tiêu chí của nhà trường trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020. Ban giám hiệu trường đã tổ chức cho các nhóm/lớp tiến hành họp Phụ huynh học sinh tại nhóm/lớp vào 7h ngày 26/9/2020  với sự tham gia của  phụ huynh học sinh đang có trẻ học tại trường.