Thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021 và theo chỉ đạo của Phòng giáo dục đào tạo Cam Lâm, Trường mầm non Hoa Hồng đã tiến hành tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2020- 2021. Với mục đích đẩy mạnh phong trào thi đua trong trường học.

     Hội thi năm nay được thực hiện theo đúng hướng dẫn của thông tư 22/2019/TT- BGD-ĐT ngày 20 tháng 12 năm 2019 ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non. Giáo viên tham gia dự thi phải trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc và  thực hành dạy một tiết theo kế hoạch giảng dạy tại thời điểm diễn ra hội thi.

 Hội thi năm nay được các cô đầu tư đồ dùng đẹp, sinh động hấp dẫn và thu hút trẻ