Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2019- 2020 của Trường Mầm non Hoa Hồng Sáng thứ 4 ngày 1 tháng 7 năm 2020 Trường Mầm non Hoa Hồng tổ chức đánh giá, khảo sát chất lượng trẻ  năm học 2019 – 2020 đối với 100% trẻ ở các độ tuổi 3, 4, 5 tuổi.

         Tham gia đánh giá khảo sát chất lượng trẻ gồm có các đồng chí trong ban giám hiệu nhà trường, tổ trưởng, tổ phó Chuyên môn. Mục đích của đợt khảo sát trẻ nhằm đánh giá sự phát triển của trẻ theo yêu cầu cần đạt của mục tiêu giáo dục từng độ tuổi  qua các lĩnh vực phát triển: Nhận thức, Ngôn ngữ, Thẩm mỹ, Thể chất, Tình cảm kỹ năng xã hội. Thông qua kết quả khảo sát trẻ  nhằm đánh giá kết quả đạt được, cũng như chất lượng, những mặt hạn chế, tồn tại của các cháu học sinh giúp các cô giáo cũng như gia đình trẻ có hướng bồi dưỡng kèm  cặp các cháu, ôn luyện kiến thức  kỹ năng cho trẻ khi ở lớp cũng như ở nhà tiếp tục rèn luyện học tập hăng hái chuẩn bị tốt cho trẻ vào lớp 1.