Trường mầm non Hoa Hồng đã đeo băng rôn chào mừng đại hội Đảng Lần thứ 13 từ ngày 28/01/2021